INFORMACJE

Podstawowe informacje:

  1. Nasze Kursy obsługi komputera i smartfona odbywają się na terenie miasta Wrocławia.
  2. Kurs jest prowadzony w domu ucznia na jego komputerze.
  3. Kursy komputerowe skierowane są głownie do osób średniego oraz starszego pokolenia, bez limitu wieku. Oczywiście osoby młodsze też zapraszamy do współpracy na zasadzie korepetycji.
  4. Kurs jest indywidualny. Uczestniczy w nim osoba ucznia oraz nauczyciela.
  5. Kurs obsługi laptopa oraz smartfona, ma za zadanie nauczyć, a nie wykładać teoretyczna wiedzę. Składa się z praktycznych czynności których sens oraz sposób wykonania objaśniany jest na bieżąco. Następnie uczeń jest proszony o powtórzenie czynności samodzielnie.
  6. Program każdego kursu jest z góry ustalony i przedstawiony uczniowi. Istnieje możliwość zmian, ale muszą być one zgłoszone przed rozpoczęciem samego kursu.
  7. Czas trwania całego kursu mieści się w przedziale 3-5 spotkań. Jedna lekcja trwa 90 minut. Częstotliwość spotkań oraz ich terminy ustalane są indywidualne. Istnieje możliwość odbywania kursów w soboty.
  8. Koszt kursu obsługi komputera dzielony jest na ilość spotkań i tak też jest rozliczany.
  9. Prowadzący kurs zastrzega sobie możliwość rezygnacji z prowadzenia kursu, kiedy stwierdzi brak możliwości porozumienia lub współpracy z uczniem.
  10. Koszt kursu to koszt całkowity. Nie ma żadnych ukrytych dodatkowych kosztów. Zawiera również koszt dojazdu nauczyciela.

Z naszych doświadczeń wiemy, że prowadzenie zajęć obsługi komputera w wynajętych salach, na sprzęcie oraz oprogramowaniu odbiegającym od tego, co uczestnicy mają w domu nie zdaje egzaminu. Indywidualne zajęcia w przyjaznym środowisku domowym są dużo bardziej efektywne, a pozwalają na redukcje dodatkowych kosztów (wynajem sali, dojazd, catering).

Nie bierzemy pieniędzy „z góry” za całość kursu. Rozliczamy się cząstkowo z uczniem po każdej odbytej lekcji. Dzięki temu, w każdym momencie istnieje możliwość rezygnacji z kursu, bez poniesienia żadnych dodatkowych kosztów